Úloha NetAcad Resource Partnera

Hlavnou úlohou NetAcad Resource Partnera je prispieť doplnkovými zdrojmi k prevádzke sieťového akademického programu NetAcad. NRP partner prispieva zväčša finančne na aktivity sieťového akademického programu ako sú napríklad:

  • Konferencie
  • Súťaže
  • Doplnkové školenia
  • Získavanie kreditov za štúdium v NetAcade pre učiteľov - spolupráca s ministerstvom školstva
Odoberať Front page feed
© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.